Facebook oldalunk:

Szolnok Belvárosi Római Katolikus Egyházközség
Szolnok Belvárosi Római Katolikus Egyházközség16 hours ago
Szeretettel köszöntjük a kedves Testvéreket, 2023.03.19-én,
nagyböjt 4. vasárnapján!

1. Minden hétköznap 7-17 óráig Szentségimádás van a Belvárosi templomban. Aki szívesen vállal egy-egy órát, a hátul kitett lapon legyen kedves feliratkozni. Azokat, akik nem iratkoztak fel, őket is szeretettel hívjuk, hogy napközben akár néhány percre jöjjenek be a templomba.

2. Nagyböjt péntekjein a Belvárosi templomban 16,15-től keresztutat tartunk, így a Szentségimádás 16 óráig tart.

3. A húsvéti szentgyónás elvégzésére lehetőség van a szentmisék előtt, illetve az atyákkal egyeztetett külön időpontban.

4. Március 25-én és 26-án, a 17 órai szentmiséken nagyböjti lelkigyakorlatos beszédet mond Varga Sándor albertirsai plébános, volt szolnoki káplán atya. A szentmisék előtt és közben gyónási lehetőség lesz.

5. Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepén a 17 órai szentmisét a Belvárosi templomban a gyermeküket váró és nevelő kismamákért ajánljuk fel. A szentmise után kerül sor a kismamák megáldására.

6. Március 25-én, szombaton a Belvárosi templomban 18 órától „Orgonazene Szolnokon” címmel hangversenyre várjuk a kedves testvéreket. Orgonál: Gyöngyössy- Szabó Viktor Gábor orgonaművész. A hangverseny ingyenes, adományokat szívesen fogadunk.

7. Március 26-án, vasárnap a Betegek szentségének kiszolgáltatása lesz a 11 órai szentmisében a Vártemplomban és a 17 órai szentmisében a Belvárosi templomban.

8. Péntekenként, a Belvárosi Plébánián 15,30-tól plébániai hittanra várjuk az 5-8. osztályos gyermekeket és fiatalokat. A jelentkezés István atyánál történik.

9. A Szent József templom búcsúünnepe március 20-án, hétfőn lesz, 17.00 órai kezdettel, amire szeretettel várják a testvéreket. A szentmise ünnepi szónoka Kómár István atya lesz.

10. Április 21-23. között női lelkigyakorlatot tart István atya Cserkeszőlőn. Minden érdeklődőt szeretettel vár! A jelentkezés nála történik.

11. Hirdetjük, hogy Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása során a 2023. április 30-i, budapesti, Kossuth téri 9,30-kor kezdődő Pápai Szentmisére jelentkezéseket előzetesen elfogadunk. Hartung Ferenc atya lelki vezetésével a 6:22-kor induló zónázó vonattal megyünk a Nyugati pályaudvarig, majd onnan gyalogosan. Jelentkezni lehet a Belvárosi Plébánia irodáján, irodaidőben.


A betegek kenete

A betegek kenete vigasztalást, békét és erőt ad, megerősít a hitben, a beteget szenvedésében szorosabban összekapcsolja Jézus Krisztussal. Sokaknak ad a betegek kenete testi gyógyulást vagy javulást is.
A haldoklóknak pedig erőt ad utolsó útjuk minden testi és lelki küzdelméhez. A betegek kenetének minden esetben bűnbocsátó hatása van.
Isten életünk minden helyzetében velünk van, és felajánlja segítségét, kegyelmét. Ott is, ahol különösen fenyegetettnek érezzük magunkat: a betegség okozta gyöngeségben.
Jézus azért jött, hogy „életünk legyen, és bőségben legyen”. (Jn 10,10)
Jézus földi életében különösen is fontosnak tartotta a betegekkel való törődést. Sokan fordultak hozzá bajaikban, akiken segített. Tanítványainak is ezt a küldetést adta:
„Gyógyítsátok a betegeket!” (Mt 10,8)
Erre a feladatra egy külön szentség által is adja kegyelmét: ez a betegek kenete. Minden szentségben Isten látható módon közvetíti felénk szeretetét. Betegségünk által felismerhetjük, mire van igazán szükségünk életünkben: magára Istenre.
A betegek kenetét mindazok felvehetik, akik meg vannak keresztelve és valamilyen súlyos betegségben szenvednek (ennek megfelelően többször is élhetünk ezzel az ajándékkal). Felvétele előtt szentgyónás szükséges. A betegek kenetét fiatalok is kérhetik, például súlyos műtét előtt. Tévhit az, hogy a betegek kenetét csak haldoklók vehetik fel, ezért sokan félnek kérni, nehogy a pap jelenléte a halál érkezését sugallja. Sajnos ezért sokan nem részesülnek ilyen módon Isten kegyelméből akkor, amikor erre a legnagyobb szükségük lenne. Kiszolgáltatásának lényege: imádság közben a homlok és a kezek megkenése szentelt olajjal.

Nagyböjt 4.hét: Evangélium - A vakon született meggyógyítása
A Szent Negyven Nap vasárnapi olvasmányai a legjobb útmutatóink a Jézussal való benső találkozás útján.
Ige: "Világossága vagyok a világnak..." (Jn 9,1-41.)
Ima: "Uram vak vagyok! Nyisd meg a szemem, hogy lássam fényedet: nyisd meg a lelkem, hogy felismerjelek lelkemben - s a te feltámadásod fényét tudjam közvetíteni másoknak."

Heti feladat:
Éljek úgy, mint a "fény gyermeke ", mint Jézushordozó.
Legyek az öröm, a remény hordozója - különösen ott, ahol nehéz.
Mondjam minden sötétségben a bennem élő Jézusnak (aki az Atyával együtt a mindenség Ura): "Nyisd meg a szemem, hogy meglássalak..."
Lépjek oda ahhoz, aki a legkisebb, akinek fáj valami, aki a fájdalom sötétjében jár: hogy fel-ragyogjon világossága, megnyíljék szeme - az örömre, Isten jelenlétére.

Ébredj, ki alszol,
támadj fel holtodból,
és Krisztus rád ragyog!
(Ef 5, 8-14)
Szolnok Belvárosi Római Katolikus Egyházközség
Gáspár István atya szentmisét mutat be.
Szolnok Belvárosi Római Katolikus Egyházközség
Szolnok Belvárosi Római Katolikus Egyházközség2 days ago
A Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda nyílt napokat és beiratkozást hirdet.