Nagyheti szertartások templomainkban:

NAGYHETI SZERTARTÁSOK A VÁRTEMPLOMBAN

A nagyböjti szent negyven nap idején készülünk azokra a napokra, amikor azzal
találkozunk, „Akit szeret a lelkünk” /Énekek éneke 3,1/. A nagyhét szertartásai
segítenek, hogy a Szent Három Napot lelkigyakorlatként élhessük át.

VIRÁGVASÁRNAP:

 • 11:00 Ünnepi barkaszentelési szentmise

NAGYCSÜTÖRTÖK:

 • 10:00 Krizmaszentelési szentmise Vácott, melyben az Egyházmegye
  papsága megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén
  szenteli meg a püspök a szent olajokat és a krizmát.
 • 18:00 Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív
  Jézus a Szentáldozásra.

NAGYPÉNTEK:

 • 17:00 Keresztút
 • 18:00 Ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:

 • 19:30 Húsvéti vigília szertartás

HÚSVÉTVASÁRNAP: 11:00

HÚSVÉTHÉTFŐ: 11:00

NAGYHETI SZERTARTÁSOK A BELVÁROSI TEMPLOMBAN


A nagyböjti szent negyven nap idején készülünk azokra a napokra, amikor azzal
találkozunk, „Akit szeret a lelkünk” /Énekek éneke 3,1/. A nagyhét szertartásai
segítenek, hogy a Szent Három Napot lelkigyakorlatként élhessük át.
VIRÁGVASÁRNAP:

 • 8:00 csendes szentmise
 • 9:30 ünnepi barkaszentelési szentmise: Aki teheti kérjük, ezen vegyen
  részt.
 • 18:00 csendes szentmise

NAGYCSÜTÖRTÖK:

 • 7:00 Jeremiás Siralmai és a vezeklők visszafogadása
 • 10:00 Krizmaszentelési szentmise Vácott, melyben az Egyházmegye
  papsága megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén
  szenteli meg a püspök a szent olajokat és a krizmát.
 • 18:00 Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív
  Jézus a Szentáldozásra. A Szentmise után agapé majd a búcsúbeszéd
  felolvasása. A búcsúbeszéd után éjszakai keresztút a Tisza gáton. A
  templomban, 10 óráig lehet virrasztani.


NAGYPÉNTEK:

 • 9:00 Jeremiás Siralmai
 • 15:00 Keresztút
 • 18:00 Ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:

 • 9:00 Jeremiás Siralmai
 • Napközben Városunk templomai 9-16 óráig nyitva vannak szentsír
  látogatásra.
 • 19:30 Húsvéti vigília szertartás, utána agapé


HÚSVÉTVASÁRNAP: 8:00 9:30 18:00
HÚSVÉTHÉTFŐ: 8:00 18:00