Plébánosi beszámoló 2022-ről

Kedves Testvérek!

Minden év vége és az új esztendő kezdete visszatekintésre, számadásra ad lehetőséget. Így van ez plébánia közösségünk életében is. Ha visszatekintek az elmúlt évre, az öröm és a hála érzése tölt el.

Amiért leginkább büszke vagyok a szolnokiakra, az, hogy a Belvárosi templomban megvalósult a mindennapos szentségimádás. Nagyon, nagy eredménynek tartom, hogy valaki közülünk mindig ott ül az Úr lábainál és imádkozik értünk is. A templomunk egész nap nyitva van, és bármikor betérhetnek az imádkozni vágyók! Köszönet mindazoknak, akik ezért egy-egy órányi áldozatot hoznak, vagy helyettesítést vállalnak.

Plébánosként hálásan köszönöm paptestvéreimnek, hogy együtt építhetjük itt, Szolnokon Isten Országát. Köszönöm Ferenc atyának, hogy a karizmatikus, a katekumen és a keresztelésre felkészítő csoportokat vezeti, a Vár plébániának különösen is gondját viseli. Köszönöm Domonkos atyának, hogy a kórházi szolgálatot, és az idősek otthonának látogatását ellátja. Köszönöm mindkettőjüknek a gyóntatásokat és a szentmiséket, de különösen a velük együtt megélt papi közösséget.

Végtelen hálás vagyok plébániánk munkatársainak: Kovács Attila karnagy úrnak a szent zene és az irodai ügyek szolgálatáért .Kovács Andrea, precíz pénzügyi és adminisztrátori munkájáért. Nagyon köszönöm Csontos Gyula gondnoki munkáját. Tóthné Terike és Hernádi Ferenc sekrestyési szolgálatát. Urbán-Papné Szarvák Edit pályázatírói és hitoktatókat összefogó szolgálatát. Gáll-Csepeli Anikó közösségszervező munkáját.

Köszönöm a Belvárosi és a Vár plébánia gondnoki munkacsoportjának lelkes, odaadó munkáját és hogy mindenben számíthatok rájuk.

Nagyon sok öröm forrása számomra a hitoktatóinkkal való közös munka. Köszönöm nekik is, amit a gyerekekért és azok családjaiért tesznek.

Ideérkezésemkor, Óvodánk és Iskolánk új kihívásokat hozott a számomra. Azóta nagyon sok örömet találok az ott végzett munkámban. Köszönöm a pedagógusok és a szülők befogadó szeretetét.

Köszönöm a ministránsoknak és szüleiknek a támogató szeretetét és szolgálatát.

Köszönöm a felnőtt és a gitáros kórusok szolgálatát, hogy zenéjükkel hozzájárulnak a liturgia szépségéhez.

Nagy öröm számomra a kismama csoport, a jegyes felkészítőkkel végzett közös munka és a karitász csoport áldozatos munkája.

Köszönöm a templomaink szépítését és takarítását végző testvérek áldozatos munkáját.

Köszönöm a plébánia közösségünk minden tagjának az adományát, áldozatát, imádságát és elfogadó szeretetét.

Az elmúlt évben is az Úr volt az, Aki:

– elindította körünkben a mindennapos szentségimádást.

– által megújult a Vár és Belvárosi templom orgonája, mindkét templomban megújultak a díszüvegablakok, elkészült a kolostorszállás, újjá lett a hangosítás és a szentmise közvetítés.

– ott volt a családtáborunkban, az apa – fia kenuzásban, a majálison, a Nagyhét gyönyörű megünneplésében, a pünkösdi ünnepkörben, a női-, férfi-, és házas lelkigyakorlatban.

– megajándékozott bennünket egymással, Aki oly sok embert közénk vonzott, Aki közös kalandra hívott meg minket és ehhez erőt és lelkesedést adott.

– meghívott napi találkozásokra, megbocsátott és bátorított.

Hála Neki mindenért és mindazok szolgálatáért, akik ebben segítettek szolgálatukkal, áldozataikkal és imájukkal.

Szeretettel és imával: István atya