Bérmálás 2022 május 15.

2022 május 15-én, vasárnap délelőtt a Szolnok-Vár, Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban a keresztény nagykorúság szentségében részesítette az erre felkészült híveket Marton Zsolt váci megyéspüspök. Ekkor került sor a Vártemplom a főpásztor által történt ünnepélyes megáldására is.

Beszámoló a bérmálkozásról:

Eddig azt hittem, hogy hiszek. Templomba jártam szentmisére, imádkoztam rendszeresen a magam módján. Azt hittem, hogy ez elég. Az elmúlt 3 év rávilágított arra, hogy nem, ez nem elegendő. A Katekumen csoportban szépen lassan megértettem, hogy közel kell mennem Istenhez, egészen közel. Le kell ülnöm mellé, úgy beszélgetni vele, elmondani és meghallgatni. És persze követni és tovább adni. Ez volt számomra a legnagyobb felismerés. Amikor már tényleg közel kerültem hozzá és beszélgettünk, akkor legnagyobb megdöbbenésemre azt éreztem, hogy most küld. Alig vártam, hogy közelebb kerülhessek hozzá, most pedig küld? Aztán persze ezt is megértettem. Nem magamért kaptam a hit ajándékát. Azért kaptam, hogy adjam tovább, az Istenben való hit a másokért való élet, a másokért való áldozatvállalás, szeretet, szolgálat. Erre hívott meg a Jó Isten és küld, hogy odaadjam magam, legyek táplálék, legyek szeretet. Ferenc Atya és István Atya végtelen türelme, szeretetteljes vezetése, a lelki napok, a lelki gyakorlatok, a hétről-hétre történő felkészülések, a kis csapatunk, akikben fiatalok, kicsit idősebbek egyaránt ott voltunk segítve, támogatva, biztatva egymást. Jó kis közösséggé kovácsolódtunk. Csodálatos út volt, amit bejártam. Most a bérmálás szentségét, a Szentlélek ajándékát megkapva, kicsit megállva, hálás szívvel köszönöm a Jó Istentől kapott kegyelmeket. A türelmet, a megbocsájtást, az erős hitet, a békét, a megnyugvást, a bizalmat, a kitartást, a reményt és a cselekvő hitet. A cselekvő hit indít ezután az utamra, amit folytatok, hiszen ígéretet tettem a Jó Istennek.